Pravila nagradnog natječaja

"Dogma nekretnine poklanja romantični getaway u Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa“

Članak 1.

ORGANIZATOR

Priređivač i organizator nagradnog natječaja “ "Dogma nekretnine poklanja romantični getaway u Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa““ je DOGMA NEKRETNINE d.o.o.., F.LA GUARDIA 6, 51 000 RIJEKA, OIB: 00335331932 (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2.

Trajanje, svrha i mjesta provođenja nagradnog natječaja

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Nagradni natječaj će početi 8.2.2024. u vrijeme objave natječaja te traje do 13.2.2024. u 23:59 h. Odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.  Proglašenje pobjednika bit će u roku tjedan dana od završetka natječaja putem komentara ispod objave o pobjednik i posebne objave o rezultatima Nagradnog natječaja.

Članak 3.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj te su registriran na društvenoj mreži Facebook i Instagram osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, braća i sestre).

Članak 4.

Nagradni fond

Nagradni natječaj uključuje jednu nagradu, a dodjeljuje se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

DETALJI NAGRADE ORGANIZATORA:
Nagrada je noćenje s doručkom u HILTON RIJEKA COSTABELLA BEACH RESORT & SPA,  Opatijska ul. 9, 51000, Rijeka za dvije osobe sa korištenjem Hydrothermal zone, bazena i fitness centra.

  • Nagradu je moguće iskoristiti do 31.03..2024. (vikendi isključeni)
  • Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5.

Kako sudjelovati?

Za pravo sudjelovanja potrebno je otići na Instagram Dogma nekretnina  https://www.instagram.com/dogmarealestate/ i napraviti sljedeće;

Zapratiti stranicu i napisati odgovor na nagradno pitanje u obliku komentara ispod objave s nagradnim natječajem na Instagram profilu Dogma nekretnina te ispoštovati sva pravila navedena u nagradnoj objavi.

Članak 6.

Diskvalificiranje

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima:

  • Sudionike na koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj
  • Sudionike koji se koriste lažnim profilima
  • Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja

Članak 7.

Odabir i objava dobitnika

Dobitnik se izvlači putem trećeg sustava za nasumični izbor u komentarima koji su pristigli u vrijeme trajanja natječaja. Ovakva vrsta sustava sama izbacuje nasumični izbor na kojeg korisnik nema nikakav utjecaj. Za nagrađivanje uzet će se u obzir samo prijave odnosno korisnici koji su izvršili sve navedene korake u pravilima nagradnog natječaja iz opisa nagradne objave.

Rezultati nagradnog natječaja
Ime i prezime dobitnika nagrade biti će objavljeno na službenoj Instagram stranici Organizatora. https://www.instagram.com/dogmarealestate/
Dobitnik će biti objavljeni najkasnije u roku od tjedan dana od završetka natječaja na Instagram profilu Dogma nekretnina u obliku komentara ispod objave nagradnog natječaja, posebne objave dobitnika i u story objavi profila. Dobitnik se potom treba javiti putem privatne poruke u inbox (osobni podaci: ime, prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, kontakt telefon) radi dogovora oko korištenja nagrade, u roku od 48h nakon proglašenja dobitnika.

Članak 8.

Općenito o nagradama i dobitnicima

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.

Preuzimanje nagrade: Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema dobitniku. Obveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom.  Ako se dobitnik ne javi u roku od 2 dana od proglašenja dobitnika Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da dobitnika poništi i prenese nagradu na idućeg odabranog dobitnika.

Članak 9.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da Organizator njegove osobne podatke pohrani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u objavi dobitnika na društvenim mrežama.
 Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Podaci dobitnika bit će korišteni isključivo u svrhu preuzimanja nagrade

Članak 10.

Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Organizator ima pravo promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja.

Članak 11.

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama ovih Pravila.

Članak 12.

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 13.

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Članak 14.

Napomena
Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način nije povezan s društvenom mrežom Instagram. Instagram ne sponzorira, ne podržava i ne organizira ovaj nagradni natječaj. Sve informacije i nagrade osigurava Dogma nekretnine d.o.o.
Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja dajte tvrtki Dogma nekretnine d.o.o. a ne Instagramu. Napominjemo, Instagram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Instagram stranici smatrati ćemo da su ga objavili svojevoljno te Dogma nekretnine d.o.o. ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Instagram stranici ( uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.,) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 15.

Zaštita osobnih podataka

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno. Ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. Sudjelujući u darivanju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, ime i prezime, pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe. Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama.
Prikupljene podatke ( ime i prezime, adresu i broj telefona) dobitnika nagradnog darivanja organizator ustupa dostavljačkoj kući isključivo radi predaje osvojene nagrade. Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog darivanja briše nakon godinu dana iz baze prikupljenih podataka.

Članak 16.

Pravila

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na službenim web stranicama Dogma nekretnina.

Rijeka, 08.02.2024.
Organizator: Dogma nekretnine d.o.o.